Even Voorstellen

Sinds november 2017 ben ik actief betrokken bij Het Huisgezin, een bijzondere plek waar vanuit het beeld van Gods gezin plaats is voor kinderen en jongeren die anders zonder gezin moeten opgroeien. Pieter en Annemarie zijn de ouders van dit gezin en in de loop van jaren is dit huisgezin in vele opzichten gegroeid. Ik maak deel uit van het bestuur en mag hierin een dankbare taak vervullen.

Ik ben 50 jaar, bijna 25 jaar getrouwd met Nynke en we hebben vier kinderen in de leeftijd van 12 tot en met 19. Ik heb altijd gewerkt in de Jeugdzorg, een aantal jaren op een groep (gedragsmoeilijke jongeren van 12-17 jaar), daarna als maatschappelijk werker in de Jeugdzorg en de laatste jaren als leidinggevende. Vanuit deze expertise mag ik mijn bijdrage leveren en dat is dankbaar werk, met name omdat we dit niet vanuit maatschappelijk perspectief doen, maar vanuit de liefde van God voor ons (en de ander). De problemen lijken misschien wel dezelfde, maar onze krachtbron en verwachtingen zijn echt anders gefundeerd. Het is fijn dat we met elkaar getuige mogen zijn van een plaats waarin Gods liefde centraal staat.

Deze concrete visie heeft de afgelopen periode nog een extra dimensie gekregen. Inmiddels is de loods achter de boerderij van Het Huisgezin omgebouwd tot een multifunctioneel centrum met een aantal appartementen voor jonge moeders met een kind. In onze omgeving komen we jonge meiden tegen die of zwanger zijn of een pasgeborene hebben. Voor deze meiden is plaats tekort. Zeker wanneer ze naast het zorgen voor een baby ook nog hun eigen problemen met zich meedragen. Het Huisgezin wil er voor hen zijn; de zorg van huisvesting bij hen wegnemen en hen ondersteunen in de laatste weken van de zwangerschap en in de eerste maanden na de geboorte. Daarnaast wil Het Huisgezin, ook al is het vaak beperkt, volop oog hebben voor hetgeen deze moeders misschien zelf hebben gemist: een warm gezin. Onze kracht en verwachting daarvoor liggen in God, de liefde van Jezus drijft ons. Daarom voelen wij ons vrij om u erbij te betrekken en te vragen mee te bidden en te helpen waar het past en kan.

Met vriendelijke groet,
Edwin van Ens
Algemeen lid bestuur