Stichting Het Huisgezin

Oprichting

In 2011 is Stichting Het Huisgezin opgericht om de passie van Annemarie en Pieter te faciliteren. Niet alleen voor de korte termijn maar ook voor de lange termijn, als Annemarie en Pieter in de toekomst van hun pensioen gaan genieten en het stokje hebben overgegeven aan de nieuwe generatie. Want het mooie werk om minder weerbare kinderen die niet meer thuis kunnen wonen, op te vangen met liefde, geborgenheid en stabiliteit, mag nooit stoppen!

person wearing black, brown, and green dress shirt

Uitvoering

Stichting Het Huisgezin heeft geen winstoogmerk en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53490983. Annemarie en Pieter zijn fulltime aan het werk als vader en moeder van het gezin en worden in de activiteiten van het zorggezin ondersteund door beroepskrachten, er is onder andere een eigen orthopedagoog in dienst. Naast beroepskrachten zijn er trouwe vrijwilligers die helpen met allerlei werkzaamheden.