Visie

Opvangplek

Stichting Het Huisgezin wil een opvangplek zijn voor kinderen en jonge moeders die kwetsbaar zijn, gedragsproblemen hebben of uit een problematische gezinssituatie komen. Omdat ze (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen, willen Annemarie en Pieter deze kinderen in hun gezin een veilige plek geven met het doel hun liefde, geborgenheid, stabiliteit en perspectief te geven. Het doel is om elk kind te begeleiden tot een volwassen persoon, die onder begeleiding of op eigen benen weer gelukkig kan zijn.

selective focal photo of crayons in yellow box

Doelgroep

Stichting Het Huisgezin richt zich op kinderen vanaf de basisschoolleeftijd tot jongvolwassenen, die (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen en extra zorg nodig hebben. Ook kinderen die tussen wal en schip vallen zijn bij ons welkom!

24/7

Er is geen betere plek voor opgroeiende kinderen dan binnen een stabiel gezin. Het gezin is een veilige plek waar kinderen zich kunnen ontwikkelen en tot bloei kunnen komen. Om stabiliteit te kunnen geven aan zoveel kinderen, moeten beide ouders fulltime aanwezig zijn. Dus niet een paar dagdelen in de week, maar 24 uur per dag, 7 dagen in de week.

child playing with dried leaves
person wearing black, brown, and green dress shirt

Levensvisie

De passie van Annemarie en Pieter komt vanuit een christelijke levensvisie. De motor achter hun zorg voor kinderen is het geloof dat God, de Schepper van hemel en aarde, van kinderen houdt en hen welkom heet. Die liefde en bewogenheid maakt het onbelangrijk wat de achtergrond van het kind is. Elk kind is welkom, er wordt niet gekeken naar religie, geaardheid of milieu.

Visiefolder

Download de visiefolder van Stichting Het Huisgezin.

white printer paper on green typewriter