Gezin

Veilige Plek

In Nederland zijn er veel kinderen die tijdelijk of definitief niet meer thuis kunnen wonen. Ze zijn kwetsbaar, hebben gedragsproblemen of komen uit een problematische gezinssituatie. Pieter, Annemarie en hun kinderen Bram en Rosanne geven deze kinderen in hun gezin een veilige plek waar ze zich thuis mogen voelen. Het kind wordt met liefde en geborgenheid begeleid tot een volwassen en stabiel persoon met toekomstperspectief, die vol vertrouwen op eigen benen of onder begeleiding in de maatschappij kan staan.

person wearing black, brown, and green dress shirt

Oefenplek

Het gezin is de oefenplek als voorbereiding voor het echte werk in de maatschappij. Een plek waar je fouten mag maken en waar je elkaar corrigeert en respecteert. Een plek waar je de normen en waarden leert kennen binnen het gezin en waar je ook van elkaars kwaliteiten leert. Binnen die veilige omgeving ontwikkelt een kind zich tot een volwassen persoon die zichzelf kent en vooral gelukkig mag zijn. Dat is de reden dat het gezin de hoeksteen van de samenleving is: de beste plek voor opgroeiende kinderen.

Anders maar toch hetzelfde

Zoals in elk gewoon gezin is elk gezinslid anders. Daarom mag je zijn wie je bent en je plekje zoeken tussen jongere en oudere broertjes en zusjes. Verder ziet alles er hetzelfde uit: je gaat naar school of volgt een opleiding, je kunt binnen- of buitenspelen, je krijgt muziekles, je doet aan een sport, je krijgt eigen vrienden en vriendinnen, je krijgt zakgeld, je doet klusjes in huis en als je ouder wordt ga je af en toe stappen. Elk kind ontwikkelt zich op zijn of haar eigen manier. Het is allemaal hetzelfde, je bent alleen met meer dan in een standaardgezin.

person wearing black, brown, and green dress shirt
fiver person running on the field near trees

Uitvliegen

En dan komt het moment van uitvliegen. Nog een laatste keer wordt de film van je leven tot dan toe afgespeeld, en kijk je samen terug op een mooie tijd waar het gezin je heeft laten zien wat waardevol is. De droom over de toekomst die je had als klein kind, is nu dichterbij dan ooit. Nu mag je zelfstandig of onder begeleiding in praktijk brengen wat je in het gezin hebt geleerd. En of dat nu stabiel of nog een beetje wiebelig gaat; het zijn jóuw eerste stappen op eigen benen. Hoe mooi is dat!

Kinderverhalen

Wij vertellen graag over Het Huisgezin; ons gezin is immers ons leven en we houden van het leven. Dag en nacht zijn we er om de kinderen te helpen hun ervaringen te overwinnen en niets is zo fijn om te zien dat je kind groeit en sterk wordt. Maar, hoe is het om op te groeien in Het Huisgezin en deel uit te maken van een groot gezin als het onze? Maya, Esther en Cindy willen graag hun ervaring delen om een idee te geven wat Het Huisgezin voor hen heeft betekend en nog steeds betekent.

person wearing black, brown, and green dress shirt

Maya

‘Daar zat ik dan. Zomaar ineens bij vreemde mensen in huis. Moest dit mijn thuis worden? Wilde ik dit wel? Hoe zou er over me gedacht worden? Het voelde raar, al wist ik dat het hier waarschijnlijk beter zou zijn dan bij mijn biologische ouders. Maar dat gevoel was ook niet gek, toch?

Esther

‘Rond mijn zestiende zat ik flink met mijzelf in de knoop. In mijn gezin was er de jaren ervoor veel gebeurd, wat een traumatische impact op ons hele gezin heeft gehad. Rond mijn negende werd ik seksueel misbruikt door mijn opa en kort daarna gingen mijn ouders scheiden.

Cindy

‘Ik ben Cindy Ruijs, en trotse moeder van twee kinderen. Op mijn twaalfde ging ik bij mijn pleegouders in Ureterp wonen omdat het niet goed ging met mij. Tussen mijn biologische moeder en mij ging het toen al een poos niet goed.  Zij overleed in 2004 en ik kon heel moeilijk omgaan met het verlies.